Игры Страсти — порно рассказ

Обменът на мощност понякога е волна игра.

Как мислите, че читателят, когото създателят мечтае да стане.

Той вече е наш Господ, Синът мечтае да стане роб.

На кръста е нашият създател на срички и отец Асан скулптор.

Он — Нирвана Господа, Его собственный Дух.

Появился трибунал, отец и сын создали мир.

Святой Дух в его отце ожил, и он поджег своего сына.

Отца нужно было отредактировать, но сын сам пошел на крест.

И сега нашият свят без власт, сричката изгаря в ада на страстта.

Силата блести като страст, Бог е разпнат от роб. Автор: Вакксанка